O nas

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów jest samorządową instytucją powołaną do realizacji zadań gminy z zakresu kultury, działającą od ponad 25 lat. Głównym jej celem jest udostępnianie i upowszechnianie wiedzy i sztuki. Wspomaga osoby, grupy i środowiska w rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej i społecznej.

W swoim działaniu, z jednej strony opiera się na potencjale oczekiwań i potrzeb oraz dynamice środowiska, z drugiej strony czerpie inspiracje i wzorce z lokalnej tradycji. Różnorodna działalność oraz intensywność wydarzeń kulturalnych sprawia, iż jest to placówka skutecznie promująca gminę.

Zespół instruktorów i animatorów kultury pracujących w Centrum Kultury, ze względu na interdyscyplinarność wykształcenia, znajomość środowiska i ciągłość doświadczeń przy dużej otwartości na zmiany, stanowi centrum ważnych dla społeczności lokalnej inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Centrum Kultury skupia wokół siebie nie tylko dzieci i młodzież, ale również seniorów i ludzi pochłoniętych pracą zawodowa, którzy w zaciszu pracowni realizują swoje zainteresowania.

Ponieważ SCKiPGZ ma na celu jak najlepsze dostosowanie swojej oferty do rzeczywistych Państwa potrzeb, liczymy na nowe pomysły i inspiracje, które będą pomocne w naszej pracy.

– Dyrekcja i Instruktorzy