Ponowienie zapytania ofertowego nr 15/2016 – Dostawa używanego samochodu osobowo-dostawczego dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa używanego samochodu osobowo-dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
 1. Opis zamówienia:

a) Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy.

b) Dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.

c) W przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju: powinien mieć komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa uprawniającymi do zakupu i zarejestrowania na terenie Polski.

d) Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.

e) Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich.

f) Samochód winien spełniać następujące kryteria:

 • Rok produkcji – 2005 lub młodszy,
 • Przebieg – max 200 000 km,
 • Bezwypadkowy,
 • Silnik wysokoprężny o mocy – minimum 110 KM,
 • Skrzynia biegów – manualna,
 • Ilość miejsc siedzących – minimum 6,
 • Typ zabudowy: nadwozie typu BUS – 4 drzwiowe.
 • Długość całkowita samochodu – do 460 cm,
 • Zużycie kompletu opon – max 30%,
 • Koło zapasowe – pełnowymiarowe,
 • Wyposażenie w zestaw narzędzi – klucz do kół, podnośnik,
 • Wyposażenie dodatkowe – hak,
 1. Termin realizacji zamówienia: rok 2016
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za samochód spełniający warunki zawarte w pkt. 2;

g) informację, czy samochód był rejestrowany w Polsce czy poza granicami kraju;

h) opis kryteriów znajdujących się w pkt. 2 f;

i) możliwość oddania poprzedniego samochodu w rozliczeniu;

j) zdjęcie przedstawiające proponowany samochód;

k) warunki płatności;

l) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

m) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

n) czas realizacji zamówienia;

o) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 wześnia 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…