Projekt uchwały powołującej Zabierzowską Radę Seniorów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w porozumieniu z Wójtem Gminy Zabierzów zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały powołującej Zabierzowską Radę Seniorów.
Konsultacje społeczne to czas, aby mieszkańcy gminy Zabierzów, mogli zgłaszać swoje uwagi i wypowiedzieć się na temat projektu. Zabierzowska Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Przedmiotem działalności Rady Seniorów będzie reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób starszych w naszej gminie wobec władz samorządowych. Działalność Rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz przyczyni się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.

W związku z powyższym, zapraszamy Radnych Gminy Zabierzów, Sołtysów Gminy Zabierzów, Przewodniczących Klubów Seniora z terenu gminy oraz inne podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach społecznych. Termin zgłaszania uwag do projekt Uchwały upływa 12 grudnia 2016 r. W listopadzie 2016 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegółowe wyjaśnienia dotyczące projektu Statutu Rady Seniorów. Szczegóły odnośnie terminu spotkania podane zostaną osobnym obwieszczeniem na: https://zabierzow.org.pl/ ; https://sckipgz.zabierzow.org.pl/ ; https://seniorzy.zabierzow.org.pl/.

Informacji  dotyczących przebiegu konsultacji społecznych udziela koordynator ds. aktywizacji seniorów -Agnieszka Mleczko, tel. 601 711 605 oraz e-mail: amleczko.sckipgz@gmail.com .

Uwagi dotyczące projektu Zabierzowskiej Rady Seniorów prosimy składać osobiście w sekretariacie Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ul. Szkolna 2 lub poprzez e-mail: amleczko.sckipgz@gmail.com .

Projekt statutu Rady Seniorów dostępny jest poniżej do pobrania.

 

Projekt Statutu

Formularz uwag dot. Projektu statutu Rady Seniorów Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…