Protokół konkursu na logotyp PUK-u

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace w konkursie na logotyp Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie, organizowanym przez PUK i SCKiPGZ.

Komisja w składzie:
1. Ryszard Wilaszek
2. Alicja Wójcik
3. Aneta Mroczko-Porwisz
4. Elżbieta Mazur
5. Michał Znamirowski
W dniu 10 kwietnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na logotyp Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38.
Do udziału w konkursie zgłoszono w sumie 23 prace (8 osób nadesłało po 2 propozycje, 5 osób pojedyncze propozycje, 2 propozycje były niezgodne z założeniami regulaminu i nie podlegają ocenie).
Jury pod przewodnictwem Ryszarda Wilaszka dokonało oceny. Decyzją komisji oceniającej przyznano nagrody:

I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Paweł Moląg
III miejsce – Łukasz Studnicki
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zwycięzców o sposobie odbioru nagrody poinformuje PUK z siedzibą w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38.

Możesz również polubić…