Przegląd „Zabierzowskie bajkogranie”

W tym roku już po raz jedenasty mamy zaszczyt zaprosić wszystkich młodych artystów do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkolaków pt. „Zabierzowskie Bajkogranie”, który odbędzie się 7 czerwca 2022 r. Cieszymy się, że możemy wrócić do tradycyjnej formy spotkania na scenie Samorządowego  Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Finalistów pierwszych miejsc czeka występ podczas Dni Gminy Zabierzów na zabierzowskim rynku.

Adresatami przedsięwzięcia są dzieci od 4 do 7 lat. Wspólna przygoda z teatrem, podejmowanie pierwszych prób zespołowego działania może stać się doskonałą okazją do rozwijania twórczego myślenia oraz ekspresji talentów posiadanych przez najmłodszych. Dlatego też serdecznie zachęcamy zorganizowane grupy przedszkolne do udziału w przeglądzie – nie możemy doczekać się, aby podziwiać efekty waszej pracy! Wierzymy, że wspólne działanie przyczyni się do rozwijania zainteresowań teatrem i sztuką aktorską oraz pobudzi dzieci i nauczycieli do dalszej pracy twórczej.

Regulamin

 1. Cele przeglądu:
 • przybliżenie dzieciom utworów klasyków literatury dziecięcej,
 • rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci,
 • pobudzanie wyobraźni, emocji, fantazji,
 • wdrażanie dzieci do pracy w zespole poprzez twórczą zabawę,
 1. Organizator:

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

 1. Czas i miejsce:

Przegląd odbędzie się 7.06.2022 r. w Sali Widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów, rozpoczęcie: godz. 10:00

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Przegląd ma charakter konkursowy.
 • Adresatami przedsięwzięcia są dzieci w wieku od 4 do 7 lat, z terenu Gminy Zabierzów.
 • Przegląd przewiduje występy artystyczne w dwóch grupach – wykonawcy indywidualni oraz zespoły, z podziałem na kategorie wiekowe (4-5 lat, 6-7 lat). W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w kategoriach wiekowych.
 • W przypadku zespołów ilość aktorów występujących na scenie nie powinna przekraczać 25 osób.
 • Przewidywany czas występu wynosi maksymalnie 10 minut dla grup i 5 minut dla indywidualnych wykonawców.
 • Dowolność w zakresie tematycznym repertuaru.
 • Ocenie Jury podlegać będzie: dobór repertuaru, sposób adaptacji inscenizacji, dobór rekwizytów, kostiumy, choreografia, inwencja twórcza.
 • Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście bądź drogą elektroniczną do SCKiPGZ do 20.05.2022 r., e-mail: kwilewska.sckipgz@gmail.com, jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Przeglądzie.
 • Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocyjne Organizatora.
 1. Nagrody:

3 finalistów zaprezentuje swój występ na scenie podczas Dni Gminy Zabierzów na Rynku
w Zabierzowie dnia 19.06.2022 r.

Laureaci przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy zarówno indywidualni jak i grupowi, biorący udział w Przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia.


Możesz również polubić…