Regulamin Dni Gminy Zabierzów 2022

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Dni Gminy Zabierzów

Rynek w Zabierzowie – 18 czerwca 2022 r.

  1. Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się i przebywania w miejscach przeznaczonych dla widzów i słuchaczy.
  2. Uczestnik przebywający na terenie imprezy nie może stwarzać zagrożenia życia innych widzów pod groźbą usunięcia go z terenu.
  3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń ochrony i organizatora.
  4. Uczestnik ma prawo zapoznać się z regulaminem imprezy, dostępnym w biurze SCKiPGZ przed rozpoczęciem imprezy, przy wejściach oraz w punkcie informacji na terenie rynku w trakcie imprezy.
  5. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
  6. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia lub mienia.
  7. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach.
  8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
  9. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych.
  10. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zakazu wchodzenia w miejsca niedostępne dla publiczności.

Możesz również polubić…