Rodzinny Konkurs Plastyczny

konkurs rodzinny

 

„PLANETA ZIEMIA” – Rodzinny konkurs plastyczny

 

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Zabierzów do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie „Planeta Ziemia”. Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Ziemi. Głównym celem organizacji konkursu  jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Zadaniem uczestników jest wykonanie modelu Ziemi
i jej “uzdrawiacza”, to od uczestnika zależy co, lub kto nim będzie. Drodzy uczestnicy Konkursu, podczas planowania miejcie na uwadze co sprawia, że Nasza Planeta nie jest już taka jak kiedyś, co jej zagraża i jak ją przed tym uchronić. Pamiętajcie, że Ziemia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym mogą istnieć żywe organizmy rośliny, zwierzęta i ludzie.

Cel Konkursu:

 • Rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Kształtowanie wśród uczestników wyobraźni plastycznej i przestrzennej.
 • Integracja rodzinna, praca w grupie.

Tematyka prac konkursowych: Model Planety Ziemi

 • Konkurs adresowany jest do rodzin.
 • Technika wykonania prac – dowolna.
 • Tematyka prac musi być związana z ekologią, ochroną środowiska.
 • Preferowane będą prace ukazujące piękno naszej planety oraz te, w których wykorzystano materiały z recyklingu lub biodegradowalne.
 • Forma przestrzenna /kula/.

Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– interpretacja tematu

–  ekologiczne materiały

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
 2. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 3. Każda praca powinna zostać podpisana: imieniem i nazwiskiem autorów, opisem jakie materiały zostały użyte do wykonania modelu, numerem kontaktowym.

Zostaną przyznane : 3 nagrody główne /I, II,III miejsce/ i wyróżnienia.

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii
i miejsc.

 

Terminarz konkursu:

 1. Termin składania prac plastycznych na konkurs upływa 22 kwietnia 2021, do godz. 15.00 . Prace należy dostarczyć do  Samorządowego Centrum Kultury
  i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 1. Wyniki będą ogłoszone do 30 kwietnia 2021 na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz na profilu FB SCKiPGZ.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
  z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…