kontakt

Rynek 4

32-064 Rudawa

tel. 12 378 43 63 / 601 712 761

e-mail: rck@sckipgz.pl

Opłaty można dokonywać w siedzibie w Zabierzowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy lub przelewem na nr konta:  Krakowski Bank Spółdzielczy 46 85910007 0030 0000 0462 0001 (w tytule przelewu musi być podane: RCK/imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zajęć/ miesiąc, za który wpłata jest wnoszona).