Spotkanie z Sołtysami w Samorządowym Centrum Kultury

Pierwszego czerwca, w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie, odbyło się spotkanie wprowadzające do przygotowywanego programu aktywizacji osób starszych zatytułowanego Złota Jesień – Złote lata aktywności.
W spotkaniu udział wzięła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury Elżbieta Mazur oraz Sołtysi z poszczególnych miejscowości Gminy Zabierzów. Spotkanie poprowadziła koordynator ds. seniorów Anna Domagała.
Spotkanie miało charakter roboczy. Przedstawiono na nim prezentację wprowadzającą do przygotowanego projektu programu. Poruszono także szereg istotnych zagadnień, takich jak powstanie Zabierzowskiej Rady Seniorów, przygotowania do utworzenia stowarzyszenia reprezentującego osoby starsze na terenie gminy, czy konieczność wprowadzenia programu Senior-Wigor.
Obecni na spotkaniu Sołtysi, otrzymali także zaproszenia na zaplanowane spotkanie z przedstawicielami środowisk seniorskich z teren gminy. Wśród zaproszonych osób, znaleźli się przedstawiciele działających Klubów Seniora, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby szczególnie zaangażowane w życie seniorów. Zaplanowane wydarzenie stanowi punkt wyjścia, do cyklicznych spotkań, które będą się odbywać w poszczególnych miejscowościach. Sołtysi, otrzymali przygotowany harmonogram spotkań oraz materiały prezentujące założenia programu.
Na spotkaniu omówiono także przygotowany projekt regulaminu do programu mini grantów, oraz długofalowe cele, do jakich zmierzać będzie program aktywizacji seniorów z Gminy Zabierzów.
Obecnych na spotkaniu, w szczególności zainteresował temat powstającej Rady Seniorów, oraz możliwość dotarcia do szerokiego grona osób starszych z terenu Gminy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także program ASOS, oraz wynikające z niego korzyści dla osób starszych.

Anna Domagała
Koordynator ds. osób starszych

DSC_0335 1 DSC_0337 1 DSC_0339 1 DSC_1603 1 DSC_1607 1 DSC_1609 1 DSC_1612 1

Możesz również polubić…