Trwa nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie.

To będzie druga kadencja Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie. Powołuje się ją w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy lokalnej społeczności, w tym w szczególności najstarszego pokolenia oraz pomocy władzom Gminy

Nabór kandydatów na członka Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie prowadzony będzie w dniach od 22 czerwca 2021 r. do 23 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zabierzów).

W pierwszym etapie następuje zgłoszenie kandydatów na członka Gminnej Rady Seniorów. W przypadku gdy zgłoszony zostanie więcej niż jeden kandydat z tej samej miejscowości Gminy Zabierzów, sołtys tej miejscowości, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia, zobowiązany jest do przeprowadzenia zebrania seniorów podczas, którego w drodze głosowania wyłoniony zostanie jeden przedstawiciel sołectwa.

Karta zgłoszeniowa oraz treść zarządzenia w załącznikach.

Możesz również polubić…