Uroczystość 75–lecia pacyfikacji Radwanowic

W dniu 21 lipca 2018 uczczono pamięć bohaterów tamtych wydarzeń sprzed 75 lat. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św. Brata Alberta w Radwanowicach. Mszę odprawiało ośmiu kapłanów pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Szczotki – proboszcza parafii w Krzeszowicach. Uroczystości 75 – lecia pacyfikacji Radwanowic odbyły się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy i Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan.

Po zakończeniu mszy świętej mieszkańcy i goście przeszli w uroczystym pochodzie ulicami Szkolną i 21 Lipca pod pomnik – krzyż, ustawiony w miejscu kaźni. Tu przywołano imiona i nazwiska wszystkich pomordowanych. Przy dźwiękach hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry Wojska Polskiego wciągnięto na maszt flagę. Odczytano okolicznościowy Adres od prezydenta RP. Następnie głos zabrała wójt Elżbieta Burtan, która powiedziała:  „Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić wysoką cenę” – pisał Jan Paweł II. Wysoką cenę za życie w wolności płacili na przestrzeni dziejów Polacy. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wracamy pamięcią do walczących i poległych za Ojczyznę zarówno podczas  I jak i  II wojny światowej. (…) Pamięć o ofiarach tamtej zbrodni sprzed 75 lat trwa. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość  – te słowa papieża Polaka niech będą dla nas zadaniem, którego celem będzie przekazanie pamięci o tamtych tragicznych dniach następnym pokoleniom.”

Modlitwę za ofiary wydarzeń sprzed 75 lat oraz za poległych za Ojczyznę odmówił wraz z mieszkańcami proboszcz parafii w Radwanowicach, ks. Andrzej Sasuła.

Przedstawicielka rodzin ofiar pacyfikacji Danuta Ślusarska dziękowała wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o zamordowanych i dbają o pomnik – krzyż. Odczytano okolicznościowy list od marszałka Województwa Małopolskiego, w imieniu Rady Powiatu Krakowskiego głos zabrała Alicja Wójcik.

Kompania honorowa Straży Granicznej po odczytaniu Apelu Pamięci oddała salwę honorową.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele rodzin ofiar pacyfikacji, Wicestarosta Tadeusz  Nabagło,  Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik, radni Gminy Zabierzów, sołtysi, członkowie Rady Sołeckiej Radwanowic, strażacy z Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie, druhowie z  OSP Radwanowice, harcerze, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji, mieszkańcy Radwanowic.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów u stóp pomnika – krzyża i zapaleniem zniczy.

Pacyfikacja Radwanowic – tak określany jest masowy mord ludności cywilnej, którego dokonały niemieckie oddziały w nocy z 20 na 21 lipca 1943 roku. Pacyfikacja wsi była odwetem za współpracę mieszkańców z organizacjami konspiracyjnymi. W czasie II wojny światowej na terenie Radwanowic aktywnie działały bowiem organizacje ruchu oporu. W bestialski sposób zamordowano wówczas 30 mieszkańców wsi, z których najmłodszy miał 17 lat.

Tekst Lucyna Drelinkiewicz

Uroczystości dofinansowane były przez Kraków Airport

lotnisko

51 46 45 41 40 36 35 32 30 26 22 19 18 17 6 4 3 2 1 55

Możesz również polubić…