UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020

W wyniku wniosku jednego z oferentów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów uzupełnia informacje do zapytania nr 2/2020 :

 

  1. W pkt. 5 Kryteria oceny oferty:
  • Cena – 70 pkt.
  • Jakość – 10 pkt.
  • doświadczenie we współpracy – 10 pkt.
  • czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania projektu – 10 pkt.

 

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen oraz czasu realizacji zamówienia. W calu przyznania punktów za jakość oraz doświadczenie prosimy o dołączenie przynajmniej jednego listu referencyjnego.

 

W związku z koniecznością uzupełnienia informacji Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów przedłuża termin składania ofert do dnia 21.01.2020 r. do godz. 14:00.

Możesz również polubić…