V Przegląd Twórczości Art. Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza do udziału w V Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie”, który odbędzie się 14 maja w Zabierzowie. Planowany przegląd będzie miał formułę konkursu adresowanego do dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Inspirując się twórczością najmłodszych SCKiPGZ postanowiło zrealizować przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie zdolności aktorskich u dzieci, ich wyobraźni  i kreatywności. Przedsięwzięcie niesie ze sobą nie tylko funkcję ludyczną lecz również edukacyjną. Podczas przygotowywania widowiska teatralnego przedszkolaki poznają tajniki sztuki aktorskiej, nauczą się wyrażać emocje gestem, słowem i ruchem. Ważny element wychowawczy będzie stanowić praca w grupie, która posiada określony cel jakim jest wspólny występ. Doprowadzi to do zacieśnienia więzi między dziećmi.
Wierzymy, że wspólne działanie przyczyni się do rozwijania zainteresowań teatrem i sztuką aktorską oraz pobudzi dzieci i nauczycieli do dalszej pracy twórczej.

Regulamin regulamin 2015

Karta zgłoszenia karta zgłoszenia

Możesz również polubić…