W świecie baśni, legend i mitów – konkurs

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „W świecie baśni, legend i mitów”.
Zapraszamy do przeniesienia się w świat baśni, legend i mitów. Wybierzcie, przeczytajcie a potem zilustrujcie te, które Wam się najbardziej spodobają!

Liczymy na Waszą bogatą wyobraźnię!
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród i wyróżnień, wybierze 12 prac. Wybrane prace stworzą szatę graficzną kalendarza na rok 2019, wydanego przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach promocji „młodych talentów” Gminy Zabierzów oraz Centrum Kultury.

Ostateczna decyzja wyboru prac, które zostaną opublikowane w kalendarzu należy do Organizatora.

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:

–   rozwijanie inwencji twórczej

–   kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac  plastycznych  w nawiązaniu do konkretnego utworu literackiego.

–   szukanie odpowiednich środków wyrazu

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/
 2. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I
 3. Prosimy napisać na odwrocie pracy jaka została przedstawiona baśń, legenda, mit.
 4. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 5. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 6. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 7. Termin nadsyłania prac upływa 26 listopada 2018 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną

  Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i klasy gimnazjalne
3. Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

 

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

4. Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Prosimy nie oprawiać prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

Możesz również polubić…