XIII Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach

 

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, we wtorek 13 czerwca 2017 roku odbył się XIII Powiatowy Dzień Seniora, nad którym patronat objął starosta krakowski Józef Krzyworzeka. W ramach obchodów, realizowane były zadania pt.: Piknik integracyjny „Nie tylko dla seniora” oraz „Aktywność to zdrowie”.

W imprezie plenerowej wzięło udział ponad 200 osób niepełnosprawnych i starszych, zrzeszonych w czternastu Klubach Seniorów, działających przy Gminnych Ośrodkach Kultury z terenu powiatu krakowskiego, uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej.

Oficjalne obchody Dnia Seniora zostały otwarte przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej Henryka Sikorę z udziałem Elżbiety Dudy, posła na Sejm RP. Symbolicznie wypuścili oni kolorowe balony informujące o wydarzeniu. Podczas spotkania integracyjnego rozegrano tradycyjny mecz w piłkę nożną o Puchar Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach pomiędzy samorządowcami z powiatu krakowskiego a księżmi salezjanami. Wszystkim kibicowali seniorzy i osoby niepełnosprawne.

Podczas imprezy seniorzy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w konkursach m.in. florystycznym (w formie wicia wianków świętojańskich), wokalnym („Seniorzy mają głos”) i sportowych („Celne oko Seniora”- gra w cymbergaja i „piłkarzyki”).

Przeprowadzono także akcję profilaktyczną, w ramach której ponad 80 osób wykonało pomiar ciśnienia tętniczego i cukru we krwi.

Imprezie plenerowej towarzyszyły inne atrakcje m.in. występy artystyczne zespołu Mi-Nutki, występ Rafała Woźniaka „Presleya”, „Teatru po Latach” ze Świątnik Górnych, występ uczniów ze Szkoły Podstawowej z Kobylan i Brzezia, przejażdżka bryczką konną po parku, kuglarze z magicznymi sztuczkami, zwiedzanie terenu mini-zoo i zabawa taneczna. Spotkanie było prowadzone z werwą przez konferansjera Marcina Kruka.

Na XIII Powiatowy Dzień Seniora przybyli, aby móc spotkać się z osobami niepełnosprawnymi i seniorami: poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, wicestarosta Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj i Marek Piekara, członkowie Zarządu Powiatu Alicja Wójcik i Arkadiusz Wrzoszczyk, sekretarz Powiatu Adam Wójcik, przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Wojciech Kruk, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Mirosław Golanko, dyrektor PCPR Grażyna Tajs-Zielińska, wicedyrektor Seminarium Salezjańskiego Krzysztof Rolnik, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, burmistrz gminy Słomniki Paweł Knafel, wójt gminy Mogilany Piotr Piotrowski, wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk, wójt gminy Czernichów Szymon Łytek, zastępca wójta gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz, zastępca wójta gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos oraz dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu krakowskiego.

Zadania były realizowane przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej wraz z Domem, przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19

Możesz również polubić…