Young Master tworzą interdyscyplinarne dzieła sztuki

Młodzi artysci i artystki z Polski i Niemiec spotkali się w Domu Spotkań Młodzieży przy Wieży im. Heinera Janika w Oberschleißheim / Dzieła sztuki powstałe podczas tygodnia „Young Master” będzie można od listopada oglądać w Urzędzie Starostwa w Monachium.

 Oberschleißheim. Podczas, gdy inni spędzali wakacje na plaży albo w górach, 20 młodych twórców spotkało się w Domu Spotkań Młodzieży przy Wieży im. Heinera Janika
w Oberschleißheim, by wspólnie tworzyć i doświadczyć interkulturowości. Stanowią oni część nowego projektu Koła Młodzieży powiatu monachijskiego i otrzymali stypendium artystyczne i kulturalne „Young Master”. W konkursie mogli wziąć udział młodzi artyści i młode artystki
z partnerskich powiatów krakowskiego i wielickiego, jak również z powiatu monachijskiego. Celem tego przedsięwzięcia jest z jednej strony wspieranie stosunków polsko-niemieckich,
z drugiej strony także wymiana artystyczna. O stypendium mogli się ubiegać twórcy z obszaru sztuk plastycznych, muzyki i performance, aby przede wszystkim stworzyć dzieła sztuki wykraczające poza granice gatunków – eksperyment okazał się udany.

„Wyniki pracy były o tyle zaskakujące, gdyż jako prowadzący warsztaty zauważyliśmy poważne podejście do wymagających tematów. A „wymagający” często oznacza dla piętnastolatka „teoretyczny” i „nudny”. Wymagane jest w tym przypadku odnalezienie własnego tematu. To zarówno wyzwanie twórcze, jak i intelektualne, oferujące dużą swobodę, z którą najpierw jednak trzeba nauczyć się obchodzić – pozytywnie podsumowuje Stefan Wanzl-Lawrence. Artysta-plastyk i dyrektor zarządzający Zrzeszenia zawodowego artystów w Górnej Bawarii Północ opiekował się obok Alexandra Maschke (muzyka, twórcy muzyki filmowej, producenta) i Stefana Stolla (artysty-rzeźbiarza i kierownika Domu Spotkań) 20 uczestnikami
i uczestniczkami podczas tygodniowego seminarium.

Do udziału w projekcie wybrani zostali w czerwcu przez jury złożone z niemieckich i polskich artystów i historyków sztuki. „Pozytywnie zaskoczył mnie duch pracy. Młodzi ludzie pracowali od 9 rano do wieczora, do godziny 22 lub 23, niektórzy skracali czas przerwy na posiłki” – wyjaśnia Stefan Wanzl-Lawrence: „Byli przy tym otwarci i podejmowali zarówno merytoryczne zadania, jak i brali udział w eksperymentach. A ta otwartość przynosiła wyniki, wykraczające ponad średnią wiekową, świadczące o dojrzałości.” Powstały zarówno samodzielne prace, jak i częściowo grupowe, interdyscyplinarne dzieła sztuki we współpracy z innymi uczestnikami. Będą prezentowane w Starostwie od 6 listopada oraz znajdą się w wysokiej jakości katalogu wystawy.

Zanim młodzi twórcy wrócili do domu, tygodniowe stypendium (trwające od 4 do 11 sierpnia) zwieńczone zostało małym wernisażem, który emanował szczególną energią. Odrobina podniecenia mieszała się ze zmęczeniem, ulgą, a także smutkiem, że to wszystko wkrótce musi się skończyć. Dało się jednak odczuć niesamowitą kreatywność i wielkie zamiłowanie do własnej sztuki i twórczości innych osób. W skąpanej w świetle auli Domu Spotkań młodzi artyści pokazali rzeźby z gliny i betonu komórkowego, akwaforty, fotografie, a także wielkoformatowe portrety. Troje muzyków zaprezentowało dzieła muzyczne powstałe podczas trwania stypendium. Cymbały, pianino i syntezator połączone w jednej kompozycji. „Young Master” pokazuje, że coś takiego może się udać. Inspirację dla utworów muzycznych stanowiły dzieła artystów-plastyków.

Stypendium artystyczne i kulturalne dla młodzieży i młodych dorosłych „Young Master” związane jest ze zmarłym emerytowanym starostą Heinerem Janikiem. Dla Heinera Janika, inicjatora i pomysłodawcy DSM, międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży miał wspierać integrację między Niemcami i Polską. Dlatego stypendium „Young Master” skierowane jest przede wszystkim do młodych artystów i artystek z powiatu monachijskiego i polskich powiatów partnerskich, krakowskiego i wielickiego. Po wystawach w latach 2018 i 2019
w powiatach, w roku 2020 ponownie zostanie ufundowane stypendium artystyczne
i kulturalne, z czego cieszy się Stefan Wanzl-Lawrence: „Dla młodych ludzi to ważne potwierdzenie, które jednocześnie przygotowuje ich do wykonywania planowanego zawodu. Szczególnie w środowisku młodych ludzi panuje łatwowierność, niepewność oraz obawy, które można pokonać w grupie osób o wspólnych zainteresowaniach”.

Koło Młodzieży powiatu monachijskiego (KJR) jest strukturą Bawarskiego Koła Młodzieży
i niezależnym centrum pomocy młodzieży. Jako jedna z największych organizacji młodzieżowych w Bawarii reprezentuje interesy dzieci i młodzieży. W KJR zrzeszone są 32 stowarzyszenia i inicjatywy młodzieżowe z powiatu monachijskiego. KJR wspiera rozwój osobisty młodych ludzi i kompetencje społeczne poprzez różnorodną ofertę edukacyjną
i ofertę spędzania czasu wolnego. Zatrudnia w tym celu około 500 pracowników etatowych
w ponad 120 placówkach, jak również wolontariuszy. W ponadregionalnej pracy edukacyjnej KJR podlegają Centrum Edukacyjne Burg Schwaneck, Centrum Edukacyjne i Wypoczynkowe Siegsdorf i Dom Spotkań Młodzieży przy Wieży im. Heinera Janika.
W regionalnej pracy z młodzieżą KJR powiatu monachijskiego posiada swoje placówki
w obszarach tzw. otwartej i mobilnej pracy z dziećmi i młodzieżą, pracy socjalnej z młodzieżą w szkołach, świetlice w szkołach, zapewniające opiekę popołudniową oraz Ośrodki Młodej Integracji.

Dom Spotkań Młodzieży przy Wieży im. Heinera Janika

W centrum koncepcji pedagogicznej Domu im. Heinera Janika znajdują się trzy tematy: młodzieżowe spotkania interkulturowe, edukacja historyczno-polityczna, jak też praca artystyczno-twórcza z dziećmi i młodzieżą. Wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi jest nadrzędnym celem Domu Spotkań Młodzieży przy Wieży.

Efekty wspólnej pracy można oglądać w Galerii „Na Piętrze” od 5 do 15 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na finisaż 15 czerwca o godz. 18:00.

Możesz również polubić…