Z udziałem przedsiębiorców z Zabierzowa

W dniu 16 listopada z inicjatywy Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki oraz Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego zorganizowane zostało spotkanie z cyklu „Klimat dla przedsiębiorczości w powiecie krakowskim”. Wydarzenie było elementem inicjatywy „Partnerstwo lokalne na rzecz Przedsiębiorczości”. Uczestnikami spotkania byli pracodawcy-przedsiębiorcy z terenu Gminy Zabierzów oraz Gminy Krzeszowice. Wielu biorących udział w spotkaniu przedsiębiorców  działa na terenie obu gmin.

Celem spotkań  jest wsparcie pracodawców w rozwiązywaniu problemów z zatrudnieniem i aktywnością zawodową. Wśród głównych punktów inicjatywy należy wymienić: informację o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, działania wspomagające ochronę miejsc pracy na postcovidowym rynku pracy, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników oraz wsparcie aktywizacji zawodowej i działań na rzecz ludzi młodych. Podsumowaniem spotkania była  dyskusja, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy. Przedsiębiorcy reprezentowali m.in .branżę budowlaną w tym firmy specjalizujące się w remontach i inwestycjach, handlu i usługach, firmy handlowo usługowe branży hutniczej, transport osobowo-towarowy i branżę piekarniczo-cukierniczą. Spotkanie odbyło się w Krzeszowicach.

Maciej Liburski

Możesz również polubić…