„ …za Bugiem serce nasze zostało”

W Dniu 22 kwietnia 2016 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji i Gminy Zabierzów odbyło się uroczyste wręczenie nagród  laureatom konkursu literacko – plastycznego „ …za Bugiem serce nasze zostało”

Celem konkursu było pielęgnowanie pamięci o tradycji i kulturze polskich Kresów. Rozwijanie poczucia estetyki oraz kształtowanie wrażliwości w odbiorze tekstów literackich, sztuki i tradycji Kresowych, a także inspirowanie dzieci, młodzież i dorosłych do wyrażania swoich uczuć w twórczości literackiej i plastycznej.

Organizatorami konkursu był Zarząd Fundacji Kresowej „Memoria et Verita” w Krakowie, Fundacja im. Brata Alberta oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa              w Radwanowicach we współpracy z Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, a także Gminną Biblioteką Publiczną w Zabierzowie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan. Spotkanie rozpoczęło się występem pieśniarki Raisy Miszteli, wykonała ona bardzo piękną pieśń ukraińską. Następnie głos zabrali  zaproszeni goście : zastępca wójta gminy Zabierzów pan Bartłomiej Stawarz., dyrektor SCKIPGZ Anna Domagała oraz Prezes Fundacji Kresowej „Memoria et Verita” w Krakowie ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski

Przedmiotem konkursu były prace literackie i plastyczne inspirowane „Trylogią” Henryka Sienkiewicza, historią i legendami Kresów Wschodnich, zabytkami architektury dawnych ziem polskich, ich tradycją i kulturą. Na konkurs nadesłano 134 prace plastyczne oraz 17 utworów literackich.

Poziom prezentowanych prac okazał się bardzo wysoki. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Spędzili wiele godzin oglądając, analizując i wnikliwie czytając wszystkie prace, chcąc dokonać obiektywnej oceny i wyłonić laureatów.

Jury w składzie – Sylwia Andrzejewska, Milena Błądek – Byczek, Ewelina Lesik Elżbieta Mazur, Grzegorz Popadiak, Marianna Rozciecha – Stobiecka, Małgorzata Zwolińska, prace literackie oceniało zwracając szczególną uwagę na zgodność z tematyką konkursu, bogactwo i dobór słownictwa, poprawność językową, spójność przekazu literackiego oraz wartości etyczno-moralne opowieści. W ocenie prac plastycznych jury przyjęło następujące kryteria oceny: koncepcja pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność formy, zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, a także estetykę wykonania pracy. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym osobom, opiekunom, rodzicom, nauczycielom, którzy zechcieli współuczestniczyć w konkursie

 

Jury w kategorii prace literackie przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Karolina Taboła za pracę pt. „Jak orły na niebie …”
z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

II miejsce – Jakub Niewiarowski za pracę pt. „Życie z historią w tle – tradycja i kultura Kresów Wschodnich w losach Bronisławy i Karola Niewiarowskich” z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie.

III miejsce – Sylwia Niedziółka za pracę pt. „ … za Bugiem moje serce zostało – jak poznałam Podhorecką Białą Pannę” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Balicach.

Wyróżnienia – Gabriela Kuska za wiersz pt. „O nasze Kresy” oraz Sara Zawadzka za pracę pt. „Zapiski z drugiej ręki” z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie.
Jury w kategorii prace plastyczne przyznało następujące nagrody:

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Marcin Górski „Zamek w Chocimiu” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   

w Balicach.

II miejsce – Aleksandra Pokrywka „Chocim” ze Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylananch.

III miejsce – Franciszek Geissler „Trakai – zamek w Trokach” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Balicach.

Wyróżnienia – Patrycja Olszak „Chata kresowa” ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu oraz Julia Comber „Troki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Balicach.

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce – Weronika Reczyńska „Podhorecka Biała Panna” z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie.

II miejsce – Aleksandra Gaca „Husarz” z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu.

III miejsce –  Patryk Szawuła „Rozdarcie” z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu.

Wyróżnienia – Aleksander Boiwka „Zamek w Chocimiu” oraz Eunika Kociełowicz „Kołowrotek mojej babci” z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu.

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Natalia Orzechowska „Ostra Brama” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu.

II miejsce – Adrianna Kołodziej „Łzy tęsknoty” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu.

III miejsce – Nikola Falińska „Ceci est notre” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu.

Świetlice Terapeutyczne:

I miejsce – Marzena Woźniak „Dwór Ludwika Tadeusza Kościuszki – Mereczkowszczyzna” ze Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu.

II miejsce – Angelika Woźniak „Ikona – Kresy Wschodnie” ze Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu.

III miejsce – Krzysztof Gawryś „Ikona Matki Boskiej Kazańskiej” ze Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu.

Wyróżnienia – Mateusz Dyba „Zamek w Podhorcach” ze Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie, praca grupowa ze Świetlicy Terapeutycznej w Trzebini „… za Bugiem serce nasze zostało”.

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

I miejsce – Paweł Cichy „… za Bugiem nasze serce zostało” z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przytulisko” Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie oraz Urszula Kupczak i Krzysztof Podlipski „Tradycje i kultura Kresów Wschodnich” z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu.

II miejsce – Mirosława Rozmus „Chata dawnych ziem polskich” z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu oraz Rafał Szpila „Chata” z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

III miejsce – Izabela Sierakowska „Twierdza w Kamieńcu Podolskim” z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Muminki” Fundacji im. Brata Alberta we Wrocławiu oraz Waldemar Kawarski „Podhorce – zamek” z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wspólnota” Fundacji im. Brata Alberta we Wrocławiu.

Wyróżnienia – Katarzyna Mierzwiak i Paweł Michalak „Kresy to mój dom, do którego nigdy nie wrócę” z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Muminki” Fundacji im. Brata Alberta we Wrocławiu, Marlena Marchelak „Stanisławów – Kościół NMP” z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bratanki” Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu, Jacek Mrożek „Ikona Św. Mikołaja Cudotwórcy” z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu, Krzysztof Zelink „Ilustracja do książki „Ogniem i mieczem” z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

Domy Pomocy Społecznej:

I miejsce – Stanisław Chabowski „Zamek w Kamieńcu Podolskim” z Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu.

II miejsce – praca grupowa (M. Czeszyk, A. Gołda, T. Nawała, A. Nowak, G. Panczyj, J. Przygodzka, M. Wasik) ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach „W ojczyźnie serce me zostało”.

III miejsce – Piotr Morawski „Kończ Waść, wstydu oszczędź” z Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu.

Wyróżnienia – Krzysztof Gadaliński „Twierdza w Kamieńcu Podolskim o zmroku” z Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu.

 

Wystawie prac konkursowych towarzyszył  koncert piosenki w wykonaniu Raisy Miszteli i Yany Zarazhevskayey, jak .również wystawa obrazów pt. „Lwów w malarstwie Józefa Lewczaka”. Scenografię zaprojektowała i wykonała, specjalnie na tą uroczystość Katarzyna Zając wspólnie z Sylwią Andrzejewską oraz Andrzejem Paciuchem, Marleną Patyną i Marzeną Kałmuk z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu. Prace związane z organizacją i przebiegiem konkursu nadzorowały Agnieszka Mitka i Małgorzata Madeja oraz Kinga Wystub z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach. Do współpracy przyłączyły się również Monika Nowak – Zwolińska i Małgorzata Zwolińska z Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, a także Janusz Majka z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

 

245

 

 

Możesz również polubić…