Zajęcia przyrodnicze

Cykliczne zajęcia edukacyjne w formie warsztatów dotyczące zagadnień z przyrody, ekologii i klimatu. Warsztaty odbywają się jeden raz w miesiącu. Warsztaty odbywają się w 3 letnim cyklu zajęć bez powtórzeń (każdy miesiąc dotyczy innego zagadnienia). Dziecko czynnie uczestniczy w warsztatach poprzez m. in. wykonywanie ćwiczeń, zadań, malowanie drewna. Przyswaja ciekawe i wartościowe informacje. Kształtuje przekonania o potrzebie ochrony przyrody, uwrażliwia się na los i znaczenie flory, fauny, klimatu na świecie i w swoim otoczeniu. Uczestnik na każdych warsztatach otrzymuje: maskę, drewniane i pomalowane przez siebie zwierzątko do tworzenia kolekcji.

Zajęcia prowadzi Barbara Balakowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukator przyrodniczy.

Termin

Sobota (jedne zajęcia w miesiącu)

15:30 – 17:00 – dzieci 4-7 lat

Cena: 30 zł za zajęcia

Zobacz także...