Zapytanie ofertowe 2/2016

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.

2. Opis zamówienia :
a) druk zaproszeń w formacie:
– DL
– 2xDL (łamane)
­- A6
­- A5 łamane do A6

b) druk plakatów w formacie:
­- A0
­- A1
­- A2
­- A3
­- A4

c) druk ulotek w formacie:
­- A4 łamane do DL
– 2xDL (łamane)

d) katalog w formacie 20 x 20 cm, ­ 8 stron ­ minimalna gramatura 220

e) kalendarz w formacie A3, ­ 14 stron ­ spirala ­ dodatkowa ostatnia karta usztywniająca

f) druk materiałów 4+4 lub 4+0 w zależności od projektu

g) projekty materiałów dostarczane są przez Zamawiającego (możliwe formaty plików: *.cdr, *.jpg, *.pdf)

h) Zamawiający wymaga dowozu materiałów do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów / Zabierzów, ul. Szkolna 2/

i) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów z firmy poligraficznej do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) Zestawienie oferowanych cen wymienionych materiałów w punkcie 2 a-­e, ceny podane w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;

g) Minimalny nakład na poszczególne materiały promocyjne;

h) Proponowane grubości papieru poszczególnych materiałów promocyjnych;

i) Czas realizacji zamówienia;

j) Sposób dostarczenia projektów przez Zamawiającego;

k) Okres gwarancji;

l) Warunki płatności;

m) Inne istotne warunki wykonania zamówienia;

n) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32­-080 Zabierzów

– w wersji elektronicznej na e­mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…