Zapytanie ofertowe 2/2017 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.
  2. Opis zamówienia :

a) druk zaproszeń w formacie:

– DL

– 2xDL (łamane)

– A6

– A5 łamane do A6

 

b) druk plakatów w formacie:

– A0

– A1

– A2

– A3

– A4

 

c) druk ulotek w formacie:

– A4 łamane do DL

– 2xDL (łamane)

– A6

d) katalog w formacie 20 x 20 cm – 8 stron – minimalna gramatura 220

e) kalendarz w formacie A3 – 14 stron – spirala – dodatkowa ostatnia karta usztywniająca

f) druk materiałów 4+4, 4+1 lub 4+0 w zależności od projektu

g) projekty materiałów dostarczane są przez Zamawiającego (możliwe formaty plików: *.cdr, *.jpg, *.pdf)

h) Zamawiający wymaga dowozu materiałów do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (Zabierzów, ul. Szkolna 2)

i) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów z firmy poligraficznej do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2017
  2. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) Zestawienie oferowanych cen wymienionych materiałów w punkcie 2 a-e, ceny podane w złotych z rozbiciem na: cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto;

g) Minimalny nakład na poszczególne materiały promocyjne;

h) Proponowane grubości papieru poszczególnych materiałów promocyjnych;

i) Czas realizacji zamówienia;

j) Sposób dostarczenia projektów przez Zamawiającego;

k) Okres gwarancji;

l) Warunki płatności;

m) Inne istotne warunki wykonania zamówienia;

n) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 w formie:

  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com
  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy 2

Możesz również polubić…