Zapytanie ofertowe 2/2019 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.
  2. Opis zamówienia :

a) druk zaproszeń, minimalna gramatura 220, w formacie:

– DL

– 2xDL (łamane)

– A6

– A5 łamane do A6

– 2xA6 (29,6 x 10,5 cm, łamane)

 

b) druk plakatów w formacie:

– A0

– A1

– A2

– A3

– A4

 

c) druk ulotek w formacie:

– A4 łamane do DL

– 2xDL (łamane)

– A6

 

d) katalog w formacie 20 x 20 cm – 8 stron – minimalna gramatura 220

e) katalog w formacie A4 – 8 stron – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

f) kalendarz w formacie A3 – 8 kartek drukowanych 4+4 – spirala – dodatkowa ostatnia karta usztywniająca

g) druk materiałów 4+4, 4+1 lub 4+0 w zależności od projektu

h) projekty materiałów dostarczane są przez Zamawiającego (możliwe formaty plików: *.cdr, *.jpg, *.pdf)

i) Zamawiający wymaga dowozu materiałów do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów /Zabierzów, ul. Szkolna 2/

j) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów z firmy poligraficznej do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2019
  2. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) Zestawienie oferowanych cen wymienionych materiałów w punkcie 2 a-e, ceny podane w złotych z rozbiciem na: cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto;

h) Minimalny nakład na poszczególne materiały promocyjne;

i) Proponowane grubości papieru poszczególnych materiałów promocyjnych;

j) Czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania projektu;

k) Sposób dostarczenia projektów przez Zamawiającego;

l) Okres gwarancji;

m) Warunki płatności;

n) Inne istotne warunki wykonania zamówienia;

o) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godz. 14.00 w formie:

  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Formularz ofertowy 2.2019

Możesz również polubić…