Zapytanie ofertowe 9/2016

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa ugniatarki gliny – mieszadła zetowego – do pracowni ceramicznej.

2. Opis zamówienia :

 1. Misa oraz zety mieszadła wykonane ze stali kwasoodpornej
 2. Pojemność robocza 100 litrów
 3. Cena ponadto powinna obejmować:
  – koszty transportu,
  – wykonanie przyłącza z przełącznikiem trójpozycyjnym (PIEC – 0 – MIESZADŁO) i gniazdem siłowym,
  – wyłącznik krańcowy kraty zabezpieczającej,
  – wykonanie pulpitu sterującego,
  – rozruch urządzenia na miejscu.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

 1. nazwa wykonawcy;
 2. adres wykonawcy;
 3. telefon kontaktowy;
 4. NIP wykonawcy;
 5. REGON wykonawcy;
 6. Oferowaną cenę urządzenia, ceny podane w złotych z rozbiciem na: cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto;
 7. Czas realizacji zamówienia;
 8. Okres gwarancji;
 9. Warunki płatności;
 10. Inne istotne warunki wykonania zamówienia;
 11. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 marca 2016 roku w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…