Zapytanie ofertowe nr 11/2016 – Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dnia Dziecka na Rynku w Zabierzowie w dniu 29 maja 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla (kiełbaska, szaszłyk drobiowy, kaszanka, karczek itp.) oraz barowe (zapiekanki, frytki itp.), napoje zimne bezalkoholowe, napoje gorące (herbata, kawa),
 • przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);
 • przygotowania min. 150 miejsc siedzących wraz z parasolami;
 • wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
 • zapewnienia 150 bezpłatnych posiłków (zapiekanka 15 cm lub frytki + napój 0,5 l) dla występujących i zaproszonych gości wraz z obsługą oraz wyposażeniem;
 • zapewnienia 40 bezpłatnych posiłków (sztuka mięsa, ćwiartki ziemniaków/frytki, surówka i napój 0,5 l) dla osób obsługujących imprezę;
 • zapewnienia dodatkowych 150 posiłków (zapiekanka 15 cm lub frytki + napój 0,5 l) dla występujących i zaproszonych gości wraz z obsługą oraz wyposażeniem, płatnych po zakończeniu imprezy na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT;
 • zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;
 • wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
 • posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych
 • ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
 1. Termin realizacji zamówienia: 29 maja 2016 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za jeden posiłek uwzględniony w pkt. 2 f;

g) warunki płatności;

h) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas realizacji zamówienia;

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 maja 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…