Zapytanie ofertowe nr 11/2017 – Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 10-11 czerwca 2017 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wydarzenie ma charakter imprezy masowej.

 

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) wszystkie artykuły muszą być wydawane w jednorazowych plastikowych/papierowych opakowaniach;

d) zapewnienia namiotu z wyposażeniem (stoły i ławy) na minimum 300 osób;

e) przygotowania dodatkowych min. 300 miejsc siedzących wraz z parasolami;

f) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

g) zapewnienia dodatkowego grilla, rollbaru oraz stanowiska do wydawania napoi w strefie VIP;

h) zapewnienie obsługi kelnerskiej i wyposażenia namiotu w strefie VIP (około 80 osób);

i) zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków (do wyboru: karczek, szaszłyk, kaszanka, filet z kurczaka; ćwiartki ziemniaków i dodatki, napój lub piwo) dla zaproszonych gości w strefie VIP. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

j) zapewnienia 50 bezpłatnych posiłków (sztuka mięsa, ćwiartki ziemniaków/frytki, surówka i napój 0,5 l) dla osób obsługujących imprezę;

k) zapewnienia ok. 200 posiłków /kiełbasa z grilla, pieczywo, musztarda, ketchup z napojem dla wykonawców i obsługi imprezy. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

l) zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i namiotów gastronomicznych, miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;

m) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

n) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

o) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 10-11 czerwca 2017 r.

 

4.Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za posiłek uwzględniony w pkt. 2 k;

g) warunki płatności;

h) specyfikacja urządzeń gastronomicznych;

i) informacja o ilości osób obsługi;

j) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

l) czas potrzebny do realizacji zamówienia;

m) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…