Zapytanie ofertowe nr 13/2017 – Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dnia Dziecka na Rynku w Zabierzowie w dniu 4 czerwca 2017 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla (kiełbaska, szaszłyk drobiowy, kaszanka, karczek itp.) oraz barowe (zapiekanki, frytki itp.), napoje zimne bezalkoholowe, napoje gorące (herbata, kawa),

b) przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) przygotowania min. 150 miejsc siedzących wraz z parasolami (nie reklamujących marek alkoholowych);

d) wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.

e) zapewnienia 150 bezpłatnych posiłków (hot-dog amerykański z sosami + napój 0,3 l) dla występujących i zaproszonych gości wraz z obsługą oraz wyposażeniem;

f) zapewnienia 40 posiłków (sztuka mięsa, ćwiartki ziemniaków/frytki, surówka i napój 0,5 l) dla osób obsługujących imprezę;

g) zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;

h) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

i) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

j) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 4 czerwca 2017 r.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za jeden posiłek uwzględniony w pkt. 2 f;

g) warunki płatności;

h) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

i) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
j) czas potrzebny do realizacji zamówienia;
k) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 roku godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

 

lub
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…