Zapytanie ofertowe nr 16/2016 – Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
 2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);
 • przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);
 • zapewnienia namiotu z wyposażeniem (stoły i ławy) na minimum 300 osób;
 • przygotowania min. 300 miejsc siedzących wraz z parasolami;
 • rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
 • zapewnienia obsługi kelnerskiej i wyposażenia namiotu dla zaproszonych gości (około 50 osób);
 • zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków (do wyboru: kiełbasa z grilla, karczek, szaszłyk, kaszanka, filet z kurczaka; pieczywo i dodatki, napój lub piwo) dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;
 • zapewnienia 50 bezpłatnych posiłków (sztuka mięsa, ćwiartki ziemniaków/frytki, surówka i napój 0,5 l) dla osób obsługujących imprezę;
 • zapewnienia ok. 200 posiłków /kiełbasa z grilla, pieczywo, musztarda, ketchup z napojem dla wykonawców i obsługi imprezy. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;
 • zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i namiotów gastronomicznych, miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;
 • zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków;
 • wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
 • posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
 1. Termin realizacji zamówienia: 18-19 czerwca 2016 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za posiłki uwzględnione w pkt. 2 i;

g) warunki płatności;

h) specyfikacja urządzeń gastronomicznych;

i) informacja o ilości osób obsługi;

j) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

l) czas realizacji zamówienia;

m) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

   5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 czerwca 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

   6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…