Zapytanie ofertowe nr 16/2017 – XVII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas XVII Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 1-2 lipca 2017 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów.

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) zapewnienia stoisk handlowych z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) zapewnienia namiotu z wyposażeniem (stoły i ławy) na minimum 300 osób;

d) przygotowanie stołów, ław i parasoli dla 300 osób, w tym w strefie dla zaproszonych gości;

e) zapewnienia obsługi kelnerskiej dla zaproszonych gości /około 50 osób/ w miejscu wyznaczonym przez organizatora;

f) zapewnienia bezpłatnych 200 posiłków /do wyboru: karczek, kaszanka, filet z kurczaka; frytki/pieczone ziemniaki i dodatki, napój lub piwo/ dla zaproszonych gości wraz z obsługą kelnerską oraz wyposażeniem. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy.

g) zapewnienia dodatkowych 100 posiłków /do wyboru: kiełbasa z grilla, karczek, szaszłyk, kaszanka, filet z kurczaka; pieczywo i dodatki, napój lub piwo/, liczba wydanych posiłków będzie opłacona przez organizatora i rozliczona na podstawie rachunku lub faktury VAT;

h) zapewnienia dodatkowych 150 posiłków /kiełbasa, pieczywo + dodatki, napój 0,5 l/ dla osób obsługujących imprezę, liczba wydanych posiłków będzie opłacona przez organizatora i rozliczona na podstawie rachunku lub faktury VAT;

i) zapłaty 2 000 zł /dwa tysiące złotych/ za wynajem miejsca pod stoiska handlowe;

j) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.

k) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

l) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

m) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

n) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

o) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 1-2 lipca 2017 r.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres mailowy;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za jeden posiłek uwzględniony w pkt. 2 g oraz 2 h;

h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas potrzebny do realizacji zamówienia (rozłożenie sprzętu, złożenie sprzętu);

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2017 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…