Zapytanie ofertowe nr 19/2016 – Dożynki Gminne w Brzezince – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1.Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dożynek Gminnych w Brzezince w dniu 21 sierpnia 2016 r., miejsce imprezy – Brzezinka, boisko sportowe.

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) zapewnienia stoisk handlowych z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.) i miasteczka zabaw dla uczestników imprezy;

c) zapewnienia namiotu z wyposażeniem (stoły i ławy) na minimum 300 osób;

d) przygotowanie stołów, ław i parasoli dla 200 osób;

e) zapewnienia obsługi kelnerskiej dla zaproszonych gości /około 50 osób/ w miejscu wyznaczonym przez organizatora;

f) zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków /do wyboru: kiełbasa z grilla, karczek, szaszłyk, kaszanka, filet z kurczaka; pieczywo i dodatki, napój lub piwo/ dla zaproszonych gości wraz z obsługą kelnerską oraz wyposażeniem. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy.

g) zapewnienia dodatkowych 300 posiłków /do wyboru: kiełbasa z grilla, karczek, szaszłyk, kaszanka, filet z kurczaka; pieczywo i dodatki, napój lub piwo/, liczba wydanych posiłków będzie opłacona przez organizatora i rozliczona na podstawie rachunku lub faktury VAT;

h) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.

i) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

j) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

k) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

l) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

m) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

3. Termin realizacji zamówienia: 21 sierpnia 2016 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za posiłki uwzględnione w pkt. 2 g;

g) opis miasteczka zabaw uwzględnionego w punkcie 2 b, zdjęcia atrakcji;

h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas realizacji zamówienia;

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…