Zapytanie ofertowe nr 19/2017 – Dożynki Gminne w Pisarach – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dożynek Gminnych w Pisarach w dniu 20 sierpnia 2017 r., miejsce imprezy – Pisary, boisko sportowe.

 

  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) wszystkie artykuły muszą być wydawane w jednorazowych plastikowych/papierowych opakowaniach;

d) zapewnienia namiotu z wyposażeniem (stoły i ławy) na minimum 300 osób;

e) przygotowania dodatkowych min. 300 miejsc siedzących wraz z parasolami;

f) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

g) zapewnienia agregatu prądotwórczego do własnego użytku;

h) zapewnienia dodatkowego grilla, rollbaru oraz stanowiska do wydawania napoi w strefie VIP;

i) zapewnienie obsługi kelnerskiej i wyposażenia namiotu w strefie VIP (około 80 osób);

j) zapewnienia bezpłatnych 200 posiłków (do wyboru: karczek, szaszłyk, kaszanka, filet z kurczaka; pieczywo i dodatki /ketchup, musztarda, ogórek kiszony/; napój lub piwo). Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

k) zapewnienia 300 posiłków /kiełbasa z grilla, pieczywo, musztarda, ketchup, ogórek kiszony z napojem lub piwem/. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

l) zapewnienia 250 obiadów wydawanych z bemarów (sztuka mięsa w sosie, ziemniaki, zestaw surówek i napój lub piwo). Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

m) zapewnienia bezpłatnych 150 dodatkowych piw. Bloczki uprawniające do skorzystania wykonuje organizator imprezy;

n) zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i namiotów gastronomicznych, miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;

o) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

p) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

r) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 20 sierpnia 2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za jeden posiłek uwzględniony w pkt. 2 j oraz w pkt. 2 k;

g) warunki płatności;

h) specyfikacja urządzeń gastronomicznych;

i) informacja o ilości osób obsługi;

j) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

l) czas potrzebny do realizacji zamówienia;

m) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku do godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

Możesz również polubić…