Zapytanie ofertowe nr 22/2017 – zakup namiotu plenerowego

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa namiotu plenerowego złożonego z segmentów.

 

 1. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i transport namiotu plenerowego o następujących parametrach:

 • szerokość minimum 10 m
 • długość minimum 15 m
 • Wysokość ściany min. 2,4 m
 • Możliwość składania namiotu z mniejszej ilości segmentów (dzielona tkanina dachu oraz ścian bocznych)
 • Konstrukcja lekka, stabilna, umożliwiająca szybki montaż
 • Tkanina pokryta obustronnie PCV (zabezpieczona antygrzybicznie), co najmniej 550 g/m², odporna na promienie UV, certyfikat trudnopalności, 100% wodoodporna, zabezpieczenia antyburzowe, system air-control, fartuch retencyjny
 • Kolor: stonowany
 • Ściany: ½ pełne, ½ z oknami
 • Zwiększona odporność na wiatr
 • Otwierane boczne ściany namiotu
 • Namiot musi i spełniać wymogi bezpieczeństwa dla tego typu konstrukcji, w których przebywać będą ludzie
 • Możliwość pełnokolorowego nadruku (logo, napisy reklamowe)
 • Dodatkowa wycena podłogi drewnianej pasującej do rozmiaru namiotu
 • Gwarancja – min. 3 lata
 • Do ceny należy doliczyć cenę transportu namiotu do siedzimy SCKiPGZ

 

3. Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za przedmiot zamówienia;

g) warunki płatności;

h) specyfikacja wielkości przedmiotu zamówienia;

i) specyfikacja materiału użytego na dach oraz ściany boczne;

j) specyfikacja materiału użytego w konstrukcji;

k) kolor materiału;

l) opis sposobu otwierania ścian bocznych;

m) opis możliwości nadruku oraz wycena;

n) okres gwarancyjny;

o) wycena podłogi drewnianej pasującej rozmiarem do namiotu;

p) zdjęcia przedstawiające przykładowe realizacje (namioty, podłogi, nadruki);

r) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

s) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

t) czas potrzebny do realizacji zamówienia;

u) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2017 roku do godz. 14.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…