ZMYŚLny Teatr dla Tyciutkich

Głównym celem inicjatywy jest stworzenie instalacji teatralnej oraz cyklu 3 warsztatów teatralno-animacyjnych skierowanych do dzieci w wieku od 1 do 4 lat. Chcemy poprzez działania teatralne i metody zaczerpnięte z różnych form arteterapii, oddziaływać wszechstronnie na rozwój dzieci w tym wieku. Wybrane formy oddziaływań będą dostosowane do potrzeb dzieci i ich możliwości percepcyjnych, dlatego będziemy wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej. Każdy z warsztatów będzie oparty o poznawanie świata poszczególnymi zmysłami (wzrok i słuch, smak i węch, dotyk i czucie głębokie).

Zaangażowanie szerokiego grona osób zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci (rodzice, dziadkowie, nianie) pozwoli również osiągnąć cele w postaci integracji różnych grup społecznych (mieszkańcy napływowi rdzenni) oraz wiekowych (młodzi dorośli, osoby w średnim wieku, seniorzy).

Naszej inicjatywie przyświeca również cel edukacyjny. Chcemy aby poprzez współtworzenie, realizację i uczestnictwo w  wydarzeniu kulturalnym dla dzieci, ich opiekunowie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu wszechstronnego wspierania rozwoju za pomocą metod arteterapeutycznych (teatr, muzyka, plastyka) ale również poprzez pedagogikę zabawy, ćwiczenia integracji sensorycznej.

Naszym celem jest również pobudzenie potencjału mieszkańców naszej gminy i zwiększenie ich zaangażowania w kreowanie oferty kulturalnej. Może w to w rezultacie zaowocować kolejnymi inicjatywami kulturalnymi w przyszłości,  również dla innych odbiorców.

Zapraszamy na pierwsze dwa spektakle w Bolechowicach:

plakat przedstawienie

Możesz również polubić…