Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Blog

PRACA! pracownik Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Rudawie

OGŁOSZENIE Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ogłasza nabór na stanowisko pracownika Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Rudawie.  Do zadań osoby zatrudnionej należały będą w szczególności: prowadzenie bazy obiektów i atrakcji turystycznych w gminie z podziałem na obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, rekreacyjne, gastronomiczne,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez (rekreacyjno-kulturalnych oraz masowych) organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 2. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości...

PRACA! Nabór na stanowisko Sekretarza Redakcji ,,Znad Rudawy”

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ogłasza  nabór na stanowisko Sekretarza Redakcji lokalnej gazety „Znad Rudawy” I. Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko...

Gminny Konkurs Recytatorski

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Rudawskie Centrum Kultury zapraszają do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 21 marca 2023 r. Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, cieszący się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.   Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych...

MOCni Seniorzy – rusza nabór do konkursu inicjatyw senioralnych.

Rusza kolejna edycja konkursu inicjatyw dla seniorów. Celem konkursu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego w gminie Zabierzów. Inicjatywy mogą dotyczyć bardzo szeroko pojętej aktywność społecznej, która obejmuje niesienie pomocy osobom starszym w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, m.in. przez rozwijanie wolontariatu...

Zapytanie ofertowe 9/2023 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 9/2023 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1. Przedmiot zamówienia:  kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez (rekreacyjno-kulturalnych oraz masowych) organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 2. Opis zamówienia:...

KARTKA ŚWIĄTECZNA CEL KONKURSU: – -pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej wśród dzieci  – pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami  – podtrzymywanie tradycji wielkanocnych  – rozbudzanie zainteresowań różnorodną techniką prac plastycznych  – rozwijanie zdolności manualnych Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej dowolną techniką i...