ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2024

1. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie prac mających na celu właściwe utrzymanie obiektów filii SCKiPGZ w Kochanowie i Rudawie oraz części

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2024

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2024

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2024

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie,

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2024

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2024

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2024

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych. 2. Opis zamówienia: a) druk zaproszeń,

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2024

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe 8/2024 – obsługa techniczna obiektów filii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe 7/2024 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe 6/2024 – kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe 4/2024 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe 3/2024 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe 2/2024 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe 1/2024 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/2023

Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Święta Chleba w Nielepicach w dniu 27 sierpnia 2023 r., miejsce imprezy

Czytaj więcej
Zapytanie o cenę 13/2023 – Święto Chleba w Nielepicach – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12/2023

1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Senioraliów oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 16-18

Czytaj więcej
Zapytanie o cenę 12/2023 – Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1.

Czytaj więcej