Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

STRONA INTERNETOWA

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
  • możliwość wybrania stylu w wersji tekstowej,
  • możliwość modyfikacji wielkości liter w treści artykułów poprzez klawisze ctr+ i ctr-,

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ulica Szkolna 2

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne i wejście boczne. Obydwa dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Osobne wejście prowadzi do pracowni ceramicznej, to wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do obiektu SCKiPGZ w Zabierzowie można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem) oraz z boku budynku, lub środkami komunikacji publicznej. Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Szkolnej ma trzy kondygnacje. Jedynie parter budynku dostosowany jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępne architektonicznie są dwie sale zajęciowe oraz sala kinowa. Budynek nie jest wyposażony w windę – na piętro prowadzą schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Willa Lubomirskich w Kochanowie, filia SCKiPGZ

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne i wejście tylne. Wejście tylne dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Partner budynku dostosowany jest do osób z niepełnosprawnością, znajduje się tutaj punkt obsługi, sala muzyczna, galeria i sala warsztatowa. Jedna z toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Na piętro prowadzą schody, piętro budynku nie spełnia wymogów dostępności.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Do obiektu w Kochanowie można dojechać samodzielnie, parking z boku oraz z tyłu budynku lub środkami komunikacji publicznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rudawskie Centrum Kultury filia Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne i wejście tylne. Obydwa dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku po lewej stronie za wejściem znajduje się winda. Budynek ma dwie kondygnacje i dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niedowidzących. 

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Do obiektu w Rudawie można dojechać samodzielnie, parking z boku budynku lub środkami komunikacji publicznej. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz ścieżki naprowadzające, które mają za zadanie doprowadzić osobę niewidomą we wskazane miejsce.

Kleszczowskie Centrum Kultury filia Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Budynek ma jedną kondygnację. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne i wejście tylne. Wejście tylne dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynku dostosowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jedna z toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Do obiektu w Kleszczowie można dojechać samodzielnie, parking z przodu oraz z tyłu budynku lub środkami komunikacji publicznej. Z tyłu budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

DANE KONTAKTOWE I INFORMACJE ZWROTNE

W Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Aleksandra Małek a.malek@sckipgz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 285 11 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej można składać do podmiotu publicznego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.