Galeria Pod Lipą

Nasz ostatnia wystawa

Galeria jest integralną częścią Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Galeria, to dla mieszkańców gminy Zabierzów miejsce spotkań ze sztuką, gdzie wraz z wystawami odbywają się wernisaże i spotkania z artystami, w których bezpłatnie może uczestniczyć odbiorca niemalże w każdym wieku, dzięki czemu ma niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu ze sztuką, poznawania jej i działań plastycznych inspirowanych ekspozycjami.

Działalność wystawiennicza Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów trwa nieprzerwanie od 1998 roku. Założycielką Galerii, wówczas nazwanej Na Piętrze jest uznana artystka Marita Benke Gajda.

W bieżącym roku Galeria przeniesiona została do zabytkowej ponad stuletniej Willi Lubomirskich w Kochanowie. Budując tożsamość lokalną Galeria otrzymała nazwę Pod Lipą, a to za sprawą przepięknego starego drzewa, którego gałęzie zaglądają do wnętrz Willi.

 W naszej działalności promujemy zarówno uznanych artystów profesjonalnych, jak i początkujących. Wszystkim wernisażom towarzyszą okolicznościowe wydawnictwa w postaci folderów, katalogów lub albumów.

Kontakt:

Jadwiga Gajda Lusina

E-mail: jgajda.sckipgz@gmail.com