Seniorzy w gminie Zabierzów

  • Liczba klubów Seniora w gminie Zabierzów: 22
  • Instruktor ds. seniorów: Katarzyna Mroczek
    Telefon: 601 711 605, 603 17 17 47
    e-mail: k.mroczek.sckipgz@gmail.com

Gmina Zabierzów słynie z bardzo aktywnej i licznej grupy seniorów. Nasi najstarsi mieszkańcy inspirują do działania i swoją pasją zarażają nie tylko seniorów ale także młodsze pokolenia.

Organizują różnorodne wydarzenia kulturalne i społeczne dając żywy przykład na to, że swoje pasje można rozwijać w każdym wieku.

Gmina Zabierzów to 22 kluby seniora, które prężnie działają w Aleksandrowicach, Burowie, Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Brzezince, Brzoskwini, Burowie, Karniowicach, Kleszczowie, Kobylanach, Nielepicach, Niegoszowicach, Pisarach, Radwanowicach, Rudawie, Rząsce, Szczyglicach, Ujeździe, Więckowicach, Zelkowie, Zabierzowie.

Największy klub liczy 50 osób, najmniejszy 9. W sumie to ok. 500 aktywnych seniorów, którzy bardzo intensywnie włączają się w społeczne i kulturalne życie naszej gminy. Seniorzy bardzo lubią wspólnie spędzać czas. Wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum to aktywności, z których najchętniej korzystają. Niektóre kluby spotykają się raz w tygodniu, inna raz w miesiącu. Są kluby, które kochają śpiewać i zakładają zespoły wokalne. Są kluby,  które tworzą całe spektakle.

Przy Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminny Zabierzów w 2018 roku powstała grupa teatralna „Kurdesz”, która jest prowadzona przez znakomitego aktora, reżysera i emerytowanego dyrektora Teatru Ludowego – Jacka Stramę. Od 5 lat tworzą spektakle, które pozostawiają ogromne wrażenia na publiczności.

Oferta dla seniorów oparta jest na potrzebach zgłaszanych przez przedstawicieli tego środowiska. Od kilku lat tworzymy ją wspólnie z Gminną Radą Seniora.

Jesteśmy otwarci na rozmowę i działania. Koordynatorem ds. aktywizacji seniorów jest Katarzyna Mroczek, telefon: 601 711 605, 603 17 17 47, e-mail: k.mroczek.sckipgz@gmail.com