Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Opis przedmiotu zamówienia wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.
Opis szczegółowy zamówienia :
a. nakład 2500 egzemplarzy
b. pismo wydawane w formacie A4
c. okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130
d. Środek pisma – papier kredowy o gramaturze 115
e. Ilość stron 20-24
f. Wykonanie składu i falcowania
g. Planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety
h. Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety.
i. Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa / Zabierzów, ul. Szkolna 2/
j. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.
k. Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania.
l. Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2,do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

2. W dniu 22 grudnia 2014 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z pytaniem ofertowym:
1) Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar”
2) Drukarnia Multipress Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe skierowano faksem/ mailem/ telefonicznie/. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

3. W terminie do dnia 09.01.2015 r. uzyskano jedną ofertę.

Zamawiający czyli Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ogłasza iż w trybie zapytania ofertowego 1/2015 wybrano oferte złozona przez:

Poligraficzny Zakład Usługowy „DRUKMAR” z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rzemieślnicza 10

Możesz również polubić…