Kategoria: Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie prac mających na celu właściwe utrzymanie obiektów filii SCKiPGZ w Kochanowie i Rudawie w ciągłej sprawności technicznej, pogotowania technicznego i obsługi technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury. 2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające...

Zapytanie ofertowe 8/2023 – obsługa techniczna obiektów filii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Zapytanie ofertowe 8/2023 – obsługa techniczna obiektów filii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: Wykonywanie prac mających na celu właściwe utrzymanie obiektów filii SCKiPGZ w Kochanowie i Rudawie w ciągłej sprawności technicznej, pogotowania technicznego i obsługi technicznej budynku podczas...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 2. Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ 2. Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 2. Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869. 2. Opis zamówienia: a) nakład 2000-3000 egzemplarzy b) pismo wydawane w formacie A4 c) okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130 d) Środek pisma...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 2. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2...

Zapytanie ofertowe 7/2023 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Zapytanie ofertowe 7/2023 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie...