Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe 9/2022 – Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, wynajem oraz obsługa telebimów, obsługa techniczna.

Zapytanie ofertowe 9/2022 – Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, wynajem oraz obsługa telebimów, obsługa techniczna.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1. Przedmiot zamówienia:  wynajem i montaż estrady, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych. 2. Opis zamówienia: a) druk zaproszeń, minimalna gramatura 220, w formacie: – DL – 2xDL (łamane)  – A6 – A5 łamane do A6 – 2xA6 (29,6 x 10,5 cm, łamane) b) druk plakatów...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi remontowej wg specyfikacji zawartej w pkt. 4. 2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona usługę remontową opisaną w pkt. 4 w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 3. Termin realizacji zamówienia: rok 2021/2022 4. W dniu...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 2. Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ 2. Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 2. Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869. 2. Opis zamówienia: nakład 2500-3000 egzemplarzy pismo wydawane w formacie A4 okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130 Środek pisma – papier offsetowy o...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 2. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2...

Czytaj dalej...