Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15/2020

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.   Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane przez...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/2020

  Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2020   Opis przedmiotu zamówienia: zadanie polegające na zakupie sprzętu stanowiącego doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: hk audio linear pack 5 – power pack hk audio L5 112XA Linear 5 – 4...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12/2020   Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16/2020 Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez (rekreacyjno-kulturalnych oraz masowych), zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie,...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/2020 Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/2020 1.Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.   Termin realizacji zamówienia: rok 2021   W dniu 26.11.2020 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl   W terminie do dnia 11.12.2020 r. godz....

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/2020   Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.   Opis zamówienia: a) nakład 2500-3000 egzemplarzy b) pismo wydawane w formacie A4 c) okładka pisma – papier kredowy...

Czytaj dalej...
Ponowienie zapytania ofertowego 13/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Ponowienie zapytania ofertowego 13/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 13/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2020

Opis przedmiotu zamówienia: zadanie polegające na zakupie sprzętu stanowiącego doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: hk audio linear pack 5 – power pack hk audio L5 112XA Linear 5 – 4 szt. mikser behringer X32 kabel cyforwy snake...

Czytaj dalej...