Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe 16/2020 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 16/2020 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 16/2020 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia:  kompleksowa usługa z...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 15/2020 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 15/2020 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 15/2020 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportowych...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 14/2020 – kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 14/2020 – kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 14/2020 – kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu...

Czytaj dalej...
Ponowienie zapytania ofertowego 13/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Ponowienie zapytania ofertowego 13/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 13/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 12/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 12/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 12/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 11/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Zapytanie ofertowe 11/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Zapytanie ofertowe 11/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 10/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe 10/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe 10/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia:  wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych. Opis zamówienia: a. druk...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 9/2020 polegające na zakupie sprzętu stanowiącego doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 9/2020 polegające na zakupie sprzętu stanowiącego doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe nr 9/2020   Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: zadanie polegające na zakupie sprzętu stanowiącego doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, zgodnie z poniższą specyfikacją...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2020

Opis przedmiotu zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniu „Pracownia plastyczna” wraz z przynależną łazienką w Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (sala o powierzchni 62,6 m2, łazienka 4,9 m2 – wysokość 2,7 m). Termin realizacji...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 8/2020 – świadczenie usług remontowych w pomieszczeniu „Pracownia plastyczna” z przynależną łazienką w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 8/2020 – świadczenie usług remontowych w pomieszczeniu „Pracownia plastyczna” z przynależną łazienką w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na: Przedmiot zamówienia: prace remontowe w pomieszczeniu „Pracownia plastyczna” wraz z przynależną łazienką w SCKiPGZ (sala o powierzchni 62,6 m2, łazienka 4,9 m2 – wysokość 2,7 m),...

Czytaj dalej...